© 2006 Peter Rackovský - autor komentářů; Roman Laube - autor webu

Okresní Nohejbalový Svaz

Kutná Hora - Kolín

Aktuality


Nejbližší akce: (horizont 30 dní)
Všechny akce lze nalézt zde...

Vítejte na oficiálních stránkách Okresního nohejbalového svazu...

23.2.2018

Pozvánka: na 24.ročník turnaje v nohejbale trojic „O POHÁR OKRESNÍHO NOHEJBALOVÉHO SVAZU“. Podrobněji zde...

30.1.2018

Pozvánka:

Vážení, na základě ustanovení článku 4.4 Stanov ČNS si Vás jménem VV ONS dovoluji pozvat na VH ONS K. Hora/ Kolín. Součástí jednání jsou volby do orgánů ONS pro následné čtyřleté funkční období a přijetí rozpočtu na rok 2018. Účast na jednání je povinná pro členy VV ONS a všechny vedoucí/ zástupce jednotlivých oddílů sdružených v soutěžích řízených ONS Kutná Hora a Kolín (potvrzení účasti: rackovskypeter@seznam.cz, nebo telefonicky: 776 245 430).

Jednání se uskuteční: 2.března 2018 od 18:00 hodin, v klubovně oddílu TJ Sokol Čáslav

Program jednání:
 1. Zahájení VH, schválení jednacího řádu a programu VH
 2. Volba orgánů VH, zpráva mandátové komise
 3. Zpráva o činnosti VV ONS, STK
 4. Zpráva o hospodaření 2017
 5. Předání ocenění za rok 2017
 6. Volba předsedy a členů VV ONS
 7. Přestávka - podání přihlášek a zaplacení startovného družstev do soutěží 2018
 8. Řízení soutěží 2018 – Rozpis, termínový kalendář akcí ONS 2018
 9. Schválení rozpočtu na rok 2018
 10. Diskuse
 11. Schválení usnesení a závěr VH (předpoklad 20.00 hod.)
Poznámky:


Všechny aktuality lze nalézt zde...