© 2006 Peter Rackovský - autor komentářů; Roman Laube - autor webu

Okresní Nohejbalový Svaz

Kutná Hora - Kolín

Aktuality


Nejbližší akce: (horizont 30 dní)
Všechny akce lze nalézt zde...

Vítejte na oficiálních stránkách Okresního nohejbalového svazu...

13.3.2017

Výsledky: Pohár nohejbalového svazu obhájili hráči Sázavy. Podrobněji zde...

6.3.2017

V sekci "Dokumenty" je k dispozici zápis z konference ONS. K nahlédnutí je i fotografie z konference.

31.1.2017

Pozvánka:

Vážení, na základě ustanovení článku 4.4 Stanov ČNS si Vás jménem Výkonného výboru ONS dovoluji pozvat na Konferenci Okresního nohejbalového svazu (ONS) Kutná Hora / Kolín. Účast na jednání je povinná pro členy VV ONS a všechny vedoucí / zástupce jednotlivých oddílů sdružených v soutěžích řízených ONS Kutná Hora a Kolín (potvrzení účasti: rackovskypeter@seznam.cz, nebo telefonicky: 776 245 430).

Jednání se uskuteční: 3.března 2017 od 18:00 hodin, v klubovně oddílu TJ Sokol Čáslav

Program jednání:
  1. Zahájení konference
  2. Zpráva o činnosti VV ONS, STK
  3. Zpráva o hospodaření 2016
  4. Předání ocenění za rok 2016
  5. Přestávka
  6. Řízení soutěží 2017 – Rozpis
  7. Soutěže 2017 - podání přihlášek, zaplacení startovného pro rok 2017 (300 Kč), vyrovnání případných finančních postihů za rok 2016 (doplacení jistin klubů), kalendářní akce ONS 2017
  8. Přestávka
  9. Diskuse
  10. Závěr konference (předpoklad 20.00 hod.)

Cestovné náklady si hradí vysílající oddíl / klub. Drobné občerstvení bude zajištěno.

Pozvánka: na 23.ročník turnaje ONS v nohejbale trojic (satelitní 2017). Podrobněji zde...

2.1.2017

Výsledky: 4.ročníku nohejbalového Memoriálu klubu Čáslavi. Podrobněji zde...


Všechny aktuality lze nalézt zde...