© 2006 Peter Rackovský - autor komentářů; Roman Laube - autor webu

Okresní Nohejbalový Svaz

Kutná Hora - Kolín

Aktuality


Nejbližší akce: (horizont 30 dní)
OP mužů
13.4.2019 9:001. koloKUTNÁ HORA - CÍRKVICE, ČÁSLAV - Č. BROD C
13.4.2019 10:001. koloSÁZAVA - ZRUČ n.S.
13.4.2019 14:001. koloVELIM - KONOJEDY
20.4.2019 9:002. koloZRUČ n.S. - KONOJEDY, CÍRKVICE - ČÁSLAV, SENDRAŽICE - KUTNÁ HORA
21.4.2019 9:002. koloČ. BROD C - VELIM
Všechny akce lze nalézt zde...

Vítejte na oficiálních stránkách Okresního nohejbalového svazu...

18.3.2018

Výsledky: Pohár nohejbalového svazu získali hráči Sázavy. Podrobněji zde...

5.3.2019

V sekci "Dokumenty" je k dispozici zápis z konference ONS.

18.02.2019

V sekci "Dokumenty" je k dispozici aktualizovaný historický přehled: ONS Kutná Hora - historický přehled 1976 - 2018

29.1.2019

Pozvánka: na 25. ROČNÍK TURNAJE ONS V NOHEJBALU TROJIC. Podrobněji zde...

28.1.2019

Pozvánka:

Vážení, na základě ustanovení článku 4.4 Stanov ČNS si Vás jménem VV ONS dovoluji pozvat na Konferenci ONS K. Hora/ Kolín. Účast na jednání je povinná pro členy VV ONS a všechny vedoucí / zástupce jednotlivých oddílů sdružených v soutěžích řízených ONS Kutná Hora a Kolín (potvrzení účasti: rackovskypeter@seznam.cz, nebo telefonicky: 776 245430).

Jednání se uskuteční: 1. března 2019 od 17:00 hodin, v klubovně oddílu TJ Sokol Čáslav

Program jednání:
 1. Zahájení Konference, schválení jednacího řádu a programu
 2. Volba orgánů Konference, zpráva mandátové komise
 3. Zpráva o činnosti VV ONS, STK
 4. Zpráva o hospodaření 2018
 5. Předání ocenění za rok 2018
 6. Přestávka - podání přihlášek a zaplacení startovného družstev do soutěží 2019
 7. Řízení soutěží 2019 – Rozpis, termínový kalendář akcí ONS 2019
 8. Schválení rozpočtu na rok 2019
 9. Diskuse
 10. Schválení usnesení a závěr Konference
Poznámky:
 • Pozvánka určena pro delegáty Konference s hlasem rozhodujícím dle ustanovení čl. 4.4 Stanov ČNS z řad zástupců klubů sdružených v ONS, včetně členů VV ONS a dalších hostů.
 • Tiskopis Přihlášky do soutěží řízených ONS zaslaný spolu s Pozvánkou. Rovněž k dispozici ke stažení na stránkách ONS: http://op-kh-ko.wz.cz
 • Cestovné náklady si hradí vysílající oddíl / klub. Drobné občerstvení bude zajištěno na místě.


Všechny aktuality lze nalézt zde...